Gelanggang-gelanggang Seni Gayung Fatani yang berdaftar dengan PSGFM

Di bawah ialah gelanggang-gelanggang yang berdaftar dan diiktiraf oleh PSGFM. Hanya gelanggang-gelanggang ini sahaja yang telah disahkan dan diiktiraf untuk menjalankan aktiviti PSGFM, tertakluk kepada Perlembagaan Pertubuhan dan Undang-undang Negara. Maklumat adalah dikemaskini dari semasa ke semasa. Sebarang maklumat dan pertanyaan tentang Gelanggang sila hubungi setiausaha@psgfm.org.my.